zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Smod.Edu2.eu


Pomoc - Zarządzanie informacją:
• Serwis na starcie przedstawia pomocnicze instrukcje do posługiwania się systemem zarządzania treścią SmodCMS 2.11. Został utworzony  na warsztaty przedstawiające zastosowania CMS do zajęć szkolnych. Będzie rozwijany jeśli użytkownicy serwisu wyrażą zainteresowanie publikacją kolejnych materiałów.

   Spis parafrafów - Zarządzanie informacją

Po zapoznaniu się z modułem będziesz wiedzieć:
• jak buduje się strony WWW • w jaki sposób publikuje się strony WWW w Internecie • co to jest baza danych • jak przeszukiwać i uzupełniać bazę danych • co to jest system zarządzania treścią • jak wprowadzać dane do CMS

drukuj